ข้อดีของคนโสด

ข้อดีของคนโสด
คือมีคำว่า “สด”ซ่อนอยู่เสมอ

Advertising