ควายยังมีเขา

ควายยังมีเขา
แต่ “เค้า”
ไม่มีใคร

Advertising