ที่สุดของข้ออ้าง คือ ผู้ชาย

ที่สุดของข้ออ้าง คือ ผู้ชาย
เจ้าแห่งความวุ่นวาย คือ ผู้หญิง

Advertising