ยอมเป็นคนดีที่ไม่มีใคร

ยอมเป็นคนดีที่ไม่มีใคร
ดีกว่าเป็นคนหลายใจที่ไม่มีอะไรดี

Advertising