เกิดเป็นคนไทยไม่ควรแยกสี

เกิดเป็นคนไทยไม่ควรแยกสี
เพราะมันเป็นหน้าที่ของ โรงพิมพ์

Advertising