รักไม่ใช่การครอบครอง

รักไม่ใช่การครอบครอง
แต่อยากได้เธอมาเป็นครอบครัว

Advertising