ฤดูฝนเปียกปอน ฤดูร้อนหวั่นไหว

ฤดูฝนเปียกปอน ฤดูร้อนหวั่นไหว
ฤดูหนาวคิดถึงใคร ฤดูไหนก็คิดถึงเธอ

Advertising