ความรักก็เหมือนเทียนไข

ความรักก็เหมือนเทียนไข
สว่างไสว แต่ก็มีน้ำตา

Advertising