ผิดมาทั้งชีวิต เคยถูกแค่สองข้อ

ผิดมาทั้งชีวิต เคยถูกแค่สองข้อ
ถูกหลอก กับ ถูกทิ้ง

Advertising