เพื่อนที่ดีที่สุดของเรา คือ “กระจก”

เพื่อนที่ดีที่สุดของเรา คือ “กระจก”
เพราะเมื่อไหร่ที่เรา “ร้องไห้”
มันไม่เคย “หัวเราะ”

Advertising