การเรียกร้องความสนใจ

การเรียกร้องความสนใจ
เพราะอยากให้มีคนมาแคร์
แต่หากใครๆ ก็ไม่เหลียวแล
เพราะอาจเป็นแค่การขอที่มากเกินไป

Advertising