ข้อดีของการพูดในใจ

ข้อดีของการพูดในใจ
คือ ด่าใคร แล้วมันไม่รู้ … ตัว “โ”

Advertising