ต่อหน้าเรียกที่รัก

ต่อหน้าเรียกที่รัก
ลับหลัง เรียก ควายที่ภักดี

Advertising