สิ่งที่คนโสดควรเรียนรู้ คือ

สิ่งที่คนโสดควรเรียนรู้ คือ
คนมีคู่เขาเอา ใจสาวอย่างไร
สิ่งที่คนมีแฟนควรเรียนรู้ คือ
คนไม่มีคู่เขาอยู่ได้ อย่างไรในวันที่เดียวดาย

Advertising