คนที่บอกคนอื่นว่าเป็น “โสด” ดี

คนที่บอกคนอื่นว่าเป็น “โสด” ดี
เพราะตนเองหา “แฟนดีดี”
นั้นไม่เจอ เท่านั้นเอง

Advertising