พระเจ้าสร้าง “ฤดูหนาว” ไว้

พระเจ้าสร้าง “ฤดูหนาว” ไว้
เพื่อให้มนุษย์ รู้ว่า คนเราไม่ควร
อยู่คนเดียว

Advertising