ถ้าเธอบอกว่า ผิดเป็นครู”

ถ้าเธอบอกว่า ผิดเป็นครู”
ผิดบ่อยๆ อย่างนี้ เธอคงเป็น
“อธิการบดี” ไปนานแล้ว

Advertising