ถ้า “ความรัก” คือการ “เรียนรู้”

ถ้า “ความรัก” คือการ “เรียนรู้”
แล้ว “ชู้” คงเป็นการ “เรียนเร่งรัด”

Advertising