“น้ำตา” ประกอบไปด้วย “น้ำ” 1%

“น้ำตา” ประกอบไปด้วย “น้ำ” 1%
อีก 99% ที่เหลือเป็นส่วนประกอบของ
“ความรู้สึก” ล้วนๆ

Advertising