เกิดมาเคยเจ็บอยู่ 2 ครั้ง

เกิดมาเคยเจ็บอยู่ 2 ครั้ง
ครั้งแล้วกับครั้งเล่า

Advertising