เพิ่งรู้ตัว ว่าตัวเองหน้าด้าน …

เพิ่งรู้ตัว ว่าตัวเองมันหน้าด้าน …
ด้านไหนก็ดูดี มันดูดีทุกๆ ด้าน

Advertising