คำขอเล่นเกม “ไม่ต้องส่งมา”

คำขอเล่นเกม “ไม่ต้องส่งมา”
เรื่อง โฆษณา “อย่าแท็กมาหาฉัน”
เรื่องการเมือง “ไม่ต้องพูดกัน”
ทำงานวันละพัน “ตรูไม่เชื่อมึง”
อาชีพอิสระ “ตรูก็ไม่อยากมี”
อาหารเสริมดีๆ “ตรูตังค์ไม่ถึง”
อยากหุ่นสวยเหมือนดารา มันก็ “เรื่องของมึง”
เฟสตรู เอาไว้อัพ “คำคมซึ้งๆ”
ได้แต่หวังว่า วันหนึ่ง มึ่งจะ “เข้าใจ”

Advertising