อาการน้อยใจ

อาการน้อยใจ
เกิดจากความรู้สึกดีๆ
ที่เคยได้รับ มันน้อยลง

Advertising