“โรงหนัง” มีไว้ให้ “นั่งดู”

“โรงหนัง” มีไว้ให้ “นั่งดู”
ถ้าอยากจะ “สมสู่”
กรุณาไป “โรงแรม”

Advertising