ไปเสม็ดเขาว่า “เสร็จทุกราย”

ไปเสม็ดเขาว่า “เสร็จทุกราย”
แต่ตู “เสร็จที่หาดทราย”
ตามสไตล์เด็กแนว

Advertising