ไม่ได้ “สวย” แบบเกาหลี

ไม่ได้ “สวย” แบบสาวเกาหลี
ดวงตา “ไม่ได้สวย” เหมือนฝรั่ง
แต่ ถ้าคบกับ “หนู” เพียงสักครั้ง
รับประกันว่าหนู “จัดเต็ม”

Advertising