เมื่อเขารัก เขาก็หวาน

เมื่อเขารัก เขาก็หวาน
เมื่อเขารำคาญ เขาก็ด่า
เมื่อเขาคิดถึง เขาก็ทักมา
เมื่อเราไร้ค่า เขาก็เงียบไป

Advertising