คนที่ไม่มีใคร ไม่ใช่เพราะรอใครกลับมา

คนที่ไม่มีใคร ไม่ใช่เพราะรอใครกลับมา
แต่แค่รู้สึกว่าตัวเองมีค่า
มากกว่าเวลาที่มีใคร

Advertising