“ไม่สวยแล้วไง”

..ไม่สวยแล้วไง ไม่หลายใจก็แล้วกัน ..

Advertising