เพิ่งรู้ตัวว่ามีแฟนเป็นกระดูก

เพิ่งรู้ตัวว่ามีแฟนเป็นกระดูก
ก็ตอนที่ถูกหมาคาบไปแดกนี่เอง

Advertising