ถ้าไม่อยากให้ ความรัก ต้องสะดุด …

ถ้าไม่อยากให้ ความรัก ต้องสะดุด …
ก็ต้อง สะกด คำว่า “หยุด” ให้เป็น

Advertising