หัวใจไม่ใช่ของเล่น

หัวใจไม่ใช่ของเล่น
และอย่าเห็นผู้หญิงเป็นของตาย
ถ้ายังเรียกตัวเองว่าลูกผู้ชาย
ก็จงอย่ามักง่ายรักใครเร็ว

Advertising