เป็นเสืออยู่ในป่า

เป็นเสืออยู่ในป่า ดีกว่าเป็นหมาอยู่ในกรุง

Advertising