รักแรก คือแม่ข้า

รักแรก คือแม่ข้า
รองลงมา คือแม่โขง
รักแรก จะจบลง
เพราะแม่โขง ขึ้นราคา

Advertising