ความกลัวทำให้เราไม่ประมาท

ความกลัวทำให้เราไม่ประมาท
แต่อาจทำให้เราพลาดโอกาสดีๆ ไปได้เช่นกัน

Advertising