ได้ยิน “คำเลวๆ” จากคนที่รัก..

ได้ยิน “คำเลวๆ” จากคนที่รัก..
ดีกว่าได้ยิน “คำว่ารัก” จากคนเลวๆ ..

Advertising