ความรัก คือความกลัว

ความรัก คือความกลัว
กลัวคนที่เรารัก ไปรักคนอื่น

Advertising