จะขึ้นดอยหรือขึ้นเขา

จะขึ้นดอยหรือขึ้นเขา ก็ไม่เหงาเท่าขึ้นคาน

Advertising