ผู้หญิงดีๆ .. มีน้อย

ผู้หญิงดีๆ .. มีน้อย
แต่.. ผู้ชายดีๆ .. ไม่มีเลย

Advertising