อย่าบอกคนอื่นว่าตัวเองโสด

อย่าบอกคนอื่นว่าตัวเองโสด
เพราะมันเป็นการโปรโมทตัวเองว่า
ไม่มีใครเอา

Advertising