น้ำเข้าตา มันก็แสบที่ตา

น้ำเข้าตา มันก็แสบที่ตา
แต่น้ำกจากตา มันดันแสบที่ใจ

Advertising