อยู่โดดเดี่ยวเดียวดาย แสนสบายแต่ไม่สนุก

อยู่โดดเดี่ยวเดียวดาย แสนสบายแต่ไม่สนุก
อยู่สองคนครองทุกข์ แสนสนุกแต่ไม่สบาย

Advertising