พักหลังไม่ค่อยได้เจ็บปวดใจ

พักหลังไม่ค่อยได้เจ็บปวดใจ
เพราะเราไม่เหลือใจไว้ให้เจ็บปวด

Advertising