ผู้ชาย ก็เหมือนเขาพระวิหาร

ผู้ชาย ก็เหมือนเขาพระวิหาร
รู้ว่ามีอยู่ แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ

Advertising