สิ่งที่ยากกว่าการ จากลา

สิ่งที่ยากกว่าการ จากลา
คือการทำตัว เป็น คนธรรมดา
ที่ไม่รู้จักกัน

Advertising