14 กุมภาพันธ์ ไม่รู้ว่า

14 กุมภาพันธ์ ไม่รู้ว่า เป็นวันสำคัญของใคร
แต่มันคือ วันสะเทือนใจ ของตรู

Advertising