ดอกไม้ ตรูมีปัญญาซื้อ

ดอกไม้ ตรูมีปัญญาซื้อ
แต่คนถือ ตรูไม่มีปัญญาหา

Advertising