บางครั้งสมองก็ทดสอบหัวใจ

บางครั้งสมองก็ทดสอบหัวใจ
ปากบอกไม่เป็นไร
แต่ในใจยิ้มทั้งน้ำตา

Advertising