ใบไม้ยังเปลี่ยนสี นาทียังเปลี่ยนไป

รอรักแท้ที่มาช้า
ดีกว่าเป็นคนไร้ค่าที่มาก่อน

Advertising