ความรักก็เหมือน เทียนไข

ความรักก็เหมือน เทียนไข
ถึงจะสว่างไสว แต่ก็มีน้ำตา

Advertising